Reklamácie a vrátenie tovaru

REKLAMÁCIE TOVARU

Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

V prípade, ak obdržíte tovar s vadou, alebo sa vada na tovare objaví počas jeho používania v zákonom stanovenej lehote, máte právo podať reklamáciu.

Dôležitým krokom je čo najdetailnejšie vyplniť „reklamačný formulár“ a špecifikovať poškodené časti s fotodokumentáciou poškodenia. Každá reklamácia je individuálna a v každom prípade sa snažíme prípad riešiť v čo najkratšom čase k spokojnosti oboch strán.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní. Lehota začína plynúť po doplnení všetkých podkladov nevyhnutných pre riešenie reklamácie. V prípade, že je vada natoľko komplikovaná a bude sa musieť vyrobiť produkt nový, môže sa lehota predĺžiť, o tejto zmene by sme Vás informovali.

Podrobnejšie informácie k reklamácií nájdete v našich „obchodných podmienkach“.

VRÁTENIE TOVARU

Tovar, ktorý ste si zakúpili prostredníctvom nášho internetového obchodu a nespĺňa Vaše očakávania, máte právo vrátiť na základe všeobecných obchodných podmienok do 14 dní bez udania dôvodu. Tovar nesmie byť použitý, pokiaľ ste tovar používali pravo na vrátenie zaniká. Tovar aj s vyplneným formulárom je potrebné vrátiť k nám na prevádzku ul. Dopravná 168/2, 955 01 Topoľčany. Vrátený tovar by mal byť v originál obale a podľa možnosti neporušený. Platba za tovar Vám bude uhradená do 14 dní až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu a následnom skontrolovaní.

Pri vrátení tovaru je potrebné vyplniť formulár o „odstúpení od zmluvy“ a informovať nás prostredníctvom e-mailu info@chairs.sk.